A-5004-1387 - M2 Ø10 mm银质钢盘形测针_青岛澳海源国际贸易有限公司柴田科学代理商| 

【全国】切换城市 > 青岛澳海源国际贸易有限公司柴田科学代理商|

青岛澳海源国际贸易有限公司柴田科学代理商|

进口精密仪器|测量工具一站式供应商

日本柴田科学、日本三丰量具、饭岛电子等

18863977737
雷尼绍
您的位置:首页 > 产品中心 > 测头测针系统 > 雷尼绍
A-5004-1387 - M2 Ø10 mm银质钢盘形测针
日期:2020-12-30 人气:168 收藏

产品

A-5004-1387 - M2 Ø10 mm银质钢盘形测针,厚度1.2 mm,有滚子M2 Ø10 mm银质钢盘形测针,厚度1.2 mm,有滚子

A-5004-1387

1

A-5555-0297 - M2 Ø8 mm陶瓷盘形测针,厚度1.5 mm,无滚子M2 Ø8 mm陶瓷盘形测针,厚度1.5 mm,无滚子

A-5555-0297

1

A-5555-0299 - M2 Ø14 mm陶瓷盘形测针,厚度2 mm,无滚子M2 Ø14 mm陶瓷盘形测针,厚度2 mm,无滚子

A-5555-0299

1

A-5555-0300 - M2 Ø20 mm陶瓷盘形测针,厚度2.5 mm,无滚子M2 Ø20 mm陶瓷盘形测针,厚度2.5 mm,无滚子

A-5555-0300

1

A-5000-7810 - M2 Ø25 mm银质钢盘形测针,厚度1.5 mm,有滚子M2 Ø25 mm银质钢盘形测针,厚度1.5 mm,有滚子

A-5000-7810

1

A-5000-4187 - M2 Ø25 mm银质钢盘形测针,厚度3 mm,无滚子M2 Ø25 mm银质钢盘形测针,厚度3 mm,无滚子

A-5000-4187

1

A-5000-3611 - M2 Ø6 mm红宝石盘形测针,厚度1.2 mm,有滚子M2 Ø6 mm红宝石盘形测针,厚度1.2 mm,有滚子

A-5000-3611

1

A-5000-7809 - M2 Ø18 mm银质钢盘形测针,厚度1.5 mm,有滚子M2 Ø18 mm银质钢盘形测针,厚度1.5 mm,有滚子

A-5000-7809

1

A-5004-1395 - M2 Ø12 mm银质钢盘形测针,厚度1.6 mm,有滚子M2 Ø12 mm银质钢盘形测针,厚度1.6 mm,有滚子

A-5004-1395

1

A-5004-1396 - M2 Ø14 mm银质钢盘形测针,厚度1.6 mm,有滚子M2 Ø14 mm银质钢盘形测针,厚度1.6 mm,有滚子

A-5004-1396


  客服手机 18863977737     

  询价邮箱     ahy@qdahy.com

  QQ:38885518

  欢迎扫一扫下面二维码加微信  询价沟通更方便


  20220622df5168f01fa30ea3fe9c5e97e740db5c.png

  0 0